Image 01

INOX

INOX - výroba, montáž, údržba a čistenie antikorových materiálov, triedy akosti:
AISI 304, AISI 316, a akosť 2205

Pri nesprávnom výbere akosti antikorovej ocele, neodbornej montáži, nedostatočnej starostlivosti alebo nepiaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia môže vykazovať znaky korózie. Preto je vhodné konzultovať potreby zákazníka a na základe analzy vybrať vhodný materiál.


Počas montáže:

Vplyvom okolitého prostredia, ak sa používajú nástroje, ktoré prišli

  • stykom povrchu s posypovou soľou do styku so železom.
  • stykom povrchu s agresívnymi kyslými dažďami.
  • ak sa používajú nástroje, ktoré vplyvom extrémne veľkej vlhkosti vzduchu nie sú určené na opracovanie nerezovej ocele s obsahom soli v blízkosti mora
  • keď iskry z uhlovej brúsky vplyvom prostredia s obsahom chlóru a síry dopadajú na povrch nerezovej ocele.
  • pri nanesení stavebnej chémie (vápna, cementu)
  • Aby bol zachovalý vzhľad, je potrebné venovať zábradliu náležitú starostlivosť. Povrch antikorovej ocele by sa mal čistiť v pravideľných intervaloch 6 - 12 mesiacov.

Ušľachtilá nerezová oceľ akosti AISI 304 nie je vhodná pre použitie do agresívneho prostredia s obsahom chlóru, síry, soli (bazény, prímorské oblasti, prostredie v blízkosti ciest s hustou premávkou motorových vozidiel, v silne znečistených priemyselných oblastiach)! Nesprávne používanie ušľachtilej nerezovej ocele akosti AISI 304 spôsobuje jej koróziu.